Tvorba profilových webových stránok je ďalšou z aktivít, ktorými chce Slovak Music Bridge vyjsť v ústrety umelcom, ktorí majú záujem o modernú a efektívnu propagáciu svojich hudobných aktivít, tak v domácom, ako aj v celosvetovom meradle. Internetová prezentácia poskytuje dostatok priestoru na zverejnenie detailných informácií o vašom profesionálnom zameraní, koncertných vystúpeniach, nahratých nosičoch, dosiahnutých úspechoch, či pripravovaných projektoch.
Vytvorenie webového profilu v sebe zahŕňa tri stránky: obsahovú (textové, obrazové a zvukové materiály), dizajnovú (grafické riešenie, technický dizajn) a technickú (správa domény, webhosting, editácia obsahu).
V prípade vášho záujmu vám vytvoríme vašu webovú stránku alebo poradíme ako pri jej tvorbe postupovať.